Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957, deur G. S. Nienaber et al.

Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957, deur G. S. Nienaber et al. Uitgewer: Afrikaanse Pers Boekhandel. Johannesburg, Suid-Afrika 1957

Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957, deur G. S. Nienaber et al. Uitgewer: Afrikaanse Pers Boekhandel. Johannesburg, Suid-Afrika 1957

Vir die verwesenliking van die Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957 het verskeie skrywers begedraa. Sy dogter, Maura Solz, het die volgende opstell, My vader soos ek hom geken het, geskryf.

G. S. Nienaber  D. F. Malherbe  I. D. du Plessis  F. E. J. Malherbe  

My vader soos ek hom geken het

Die klam, mistroostige kou van Julie 1957 is in my gedagte onafskeibaar verbonde aan die afskeid wat ons moes neem. Hoe kan 'n mens jou gevoelens beskrywe terwyl jy in die vroeë móre-ure, wanneer die groot stad tot rus gekom het, oor die donker hospitaaltuin staan en staar? Daar onder die koue glinstering van nat teerstrate met die weerspieëling van lewe-lose neonlig daarin, die koue wind wat effens deur die bome roer. En beelde wat meteens voor jou opdoem van gister, wat nou skielik so onherroeplik agtergelaat word. Dan draai jy om in die grys halflig. Daar by die bed is die rooi lampie nog aangeskakel en dit gooi 'n vreemde lig oor hom. Dan bid jy met jou hele wese: As daar Iemand is wat nog be-lang het by ons lyding, help hom en laat hom nie so gemartel word nie. Neem hom dan maar stil weg, as dit moet, maar moenie so die gedagte wat helder en sterk voor ons gelewe het, ons gelei het, hier versplinter en die liggaam so teister nie. Dan kyk ek na die pynlik vertrokke gesig, grys en met die skadu van die dood daarop, en in die gespanne stilte gooi die lig 'n wonder. Die gesig ontspan, en meteens lê 'n geheime, jeug-dige glimlag daarop. Met verwondering klem ek aan die styl vas. En daar kom die wete, die diep besef: die einde is dit nie. Die lewe self kan nooit tot niet gaan nie. Hy neem afskeid om sy reis voort te sit in 'n ander sfeer, 'n ander wêreld. Die dood is vir hom verlossing, bevryding. En meteens het 'n strofe wat my vader by die afsterwe van sy eie vader geskrywe het, my te binne geskiet, en ek het gevoel of 'n oneindige vergesig meteens voor my oopgaan:

„O God, wat in die tye ewig gaan,
bewaar hom in U diep geheimenis;
hy het 'n rukkie in U vloed gestaan
hier in 'n tydskring wat beëindig is,
en waar die mens gou dof word en vergeet."

En daarin het ek moed gevind om afskeid te neem, my eie reis voort te sit en dankbaar te wees dat dit ons vergun was om jare lank in noue verband die lewe met so 'n groot mens te deel, die lieflike sorgsaamheid oor en belangstelling in jou klein doen en late te ondervind. So stroom die beelde dan terug en kom die innige herínnering en gevoel met: „Onthou jy nog hoe Pa..." Vir my was my vader nie net 'n vader, behulpsaam en lief-derik nie, maar ook 'n simpatieke leermeester. En vroeg het dit reeds begin, toe my vader met groot geduld vir ons, nog skaars uit die kleuterstadium, „Amandelboom, O Lentebruid" geleer het. Ek sal geensins wil voorgee dat ons juis besef het waaroor dit eintlik alles handel nie, maar getrou het ons eentonige stemmetjies agter sy gevoelvolle intonasie aangedwaal. [...]

Dit is 'n uittreksel uit die Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957, deur G. S. Nienaber et al.

Titel: Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957
Skrywer: D. F. Malherbe; F. E. J. Malherbe; G. Dekker; T. J. Haarhoff; Maura Solz; André Demédts; W. van Heerden; S. C. Hattingh; P. C. Schoonees; G. S. Nienaber; M. S. du Buson; W. Kempen; I. D. du Plessis; F. V. Lategan; P. de Villiers Pienaar; Jaco van der Merwe; B. Kok; P. D. van der Walt; T. J. Heyns; A. H. Murray; M. P. O. Burgers; J. J. Kruger
Uitgewer: Afrikaanse Pers Boekhandel
Johannesburg, Suid-Afrika 1957
Oorsponklike hardeband, 14 x 21 cm, 392 bladsye, swart en wit fotos

Nienaber, G. S. und Malherbe, D. F. und Malherbe, F. E. J. und Dekker, G. und Haarhoff, T. J. und Solz, Maura und Demédts, André und van Heerden, W. und Hattingh, S. C. und Schoonees, P. C. und du Buson, M. S. und Kempen, W. und du Plessis, I. D. und Lategan, F. V. und de Villiers Pienaar, P. und van der Merwe, Jaco und Kok, B. und van der Walt, P. D. und Heyns, T. J. und Murray, A. H. und Burgers, M. P. O. und Kruger, J. J. im Namibiana-Buchangebot

Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957

Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957

Die boek Gedenkboek C. M. van den Heever 1902-1957 is 'n deel van die stel Versamelde Werke van C. M. van den Heever wat nog agt dele meer insluit.

Aantekeninge uit Tuynstraat: Herinneringe en Beskouings deur I. D. du Plessis

Aantekeninge uit Tuynstraat: Herinneringe en Beskouings deur I. D. du Plessis

Die boek Aantekeninge uit Tuynstraat bevat I. D. du Plessis sy herinneringe, beskouings en veelsydige lewensrigtings.

Leipoldt in Beeld en Woord

Leipoldt in Beeld en Woord

Leipoldt in Beeld en Woord is 'n uitgebreide en veelsydige bydrae tot die Leipoldtfees van 1980.

D. F. Malherbe: Die Mens en Sy Kuns

D. F. Malherbe: Die Mens en Sy Kuns

Die Mens en Sy Kuns is 'n huldigingswerk by geleentheid van Prof. Dr. D. F. Malherbe se sestigste verjaarsdag in 1941.

Namibiana Nr. 11-1987

Namibiana Nr. 11-1987

Die Reihe Namibiana war eine Zeitschrift der Ethnologisch-Historischen Arbeitsgruppe der SWA/Namibia Wissenschaftlichen Gesellschaft.