D. F. Malherbe: Die Mens en Sy Kuns

Die Mens en Sy Kuns is 'n huldigingswerk by geleentheid van Prof. Dr. D. F. Malherbe se sestigste verjaarsdag in 1941.
Kruger, J. J.; Kok, B.; Nienaber, G. S.; Lategan, F. V.; Nienaber, P. J.; Meyer, P. J.; van der Merwe Scholtz, Hendrik
07-0329
sofort lieferbar
gebraucht
39,95 € *

Titel: D. F. Malherbe: Die Mens en Sy Kuns
Skrywers: J. J. Kruger; B. Kok; G. S. Nienaber; F. V. Lategan; P. J. Nienaber; P. J. Meyer; Hendrik van der Merwe Scholtz
Uitgewer: Nasionale Pers Bpk.
Eerste druk. Kaapstad, Bloemfontein, Port Elizabeth, Suid-Afrika 1941
Oorsponklike hardeband, 16 x 22 cm, 213 bladsye, sommige swart en wit fotos

Toestand:

Redelik goed. Ex-biblioteek eksemplaar. Hardeband omslae wys rakgebruik en is 'n bietjie ongelyke, binne skoon, goed gebind, een stempel vooraan.
Skars.

Uit die voorwoord:

As kollega en as vriend wat jarelang die voorreg gehad het om saam met prof. dr. D. F. Malherbe te werk, voldoen ek graag aan die versoek van sy oud-studente om 'n inleidende woordjie te skryf by hierdie huldigingswerk. Die meeste kunstenaars en groot manne leef eers ná hul dood. Dan eers word gewoonlik besef wat hulle vir die kuns en vir hul volk beteken het. Dan eers volg huldigings- en herdenkings-feeste wanneer dit egter nie meer as aanmoediging en as besieling vir die gehuldigde self kan dien nie. Gelukkig dat daar in Suid-Afrika gedurende die afgelope jare 'n kentering in hierdie opsig te bespeur is. Ek herinner hier aan die huldigings-feeste ter ere van Totius en wyle prof. dr. Kestell. Nou weer kom sy oud-studente met hierdie werk as huldeblyk aan prof. dr. Malherbe vir alles wat hy vir hulle gedoen en beteken het. Die bedoeling van hierdie uitgawe is dan ook nie in die eerste plek om 'n objektief-kritiese oordeel te vel oor Malherbe as kunstenaar nie. Dit is 'n huldebetuiging aan 'n beminde vriend, 'n geëerde leermeester en 'n groot Afrikaner. Daarom val die nadruk meer op Malherbe as mens, op die skone in sy kuns en eindelik op sy diepgaande invloed en sy besondere betekenis vir sy volk. Dat hy mag toeneem in krag en vrugbaarheid, dat hy nog lang gespaar mag bly om sy talente te stel in diens van sy volk en 'n dankbare nageslag, is die wens van sy oud-studente en van ons almal wat prof. dr. Malherbe leer ken en leer waardeer het.

Inhoud: D. F. Malherbe. Die Mens en Sy Kuns

Voorwoord (Hendrik van der Merwe-Scholtz)
Mens en Meester (J. J. Kruger,)
Romans (B. Kok)
Poësie (G. S. Nienaber)
Toneelwerk (F. V. Lategan)
Taalyweraar (P. J. Nienaber)
Volksman en Kultuurleier (P. J. Meyer)