Swakopmund: Ons Erfenis, deur Christine Marais

Swakopmund: Ons Erfenis, deur Christine Marais. Gamsberg Macmillan. 2. uitgawe. Swakopmund, Namibia 1996. ISBN 0868480517 / ISBN 0-86848-051-7

Swakopmund: Ons Erfenis, deur Christine Marais. Gamsberg Macmillan. 2. uitgawe. Swakopmund, Namibia 1996. ISBN 0868480517 / ISBN 0-86848-051-7

Die kern van Christine Marais (1935-2012) se boek, Swakopmund: Ons Erfenis, is om die publiek bewus te maak van die gevare van sloping, asook die noodsaaklikheid om hierdie historiese duitse geboue te bewaar.

Christine Marais  

Vroeëre Poskantoor (Munisipale Gebou)

Op erf 987, Poststraat 12-16, verrysí daar tussen die jare 1907- 1908, hierdie stewige en netjiese gebou wat getuig van goeie vakmanskap. Redecker was die argitek. In die boukontrak was daar gespesifiseer dat: 'Die regte vakman vir 'n spesifieke taak aangestel moes word; die hout gesond en droog moes wees; die dakspykers 4 cm uitmekaar moes wees en versink.' Gedurende 1908 het die oostewind 'n deel van die dak erg beskadig en het daar 'n klein geskilletjie tussen die regering en die poskantoor ontstaan oor wie vir die herstelwerk moes betaal. Vandag word hierdie gebou gebruik as Munisipale kantore.

Radiomasankerpunte van Swakopmund

Hierdie is die laaste oorblyfsels van 'n radiosender wat tydens die Eerste Wêreldoorlog vir die Duitsers van groot strategiese belang kon wees. Hierdie kunstig geboude voetstukke het die kabels geanker wat 'n 86 meter hoë radiomas in posisie gehou het. Saam met die senders in Windhoek en Luderitz, het dit 'n radionet vir die gebied daargestel wat ook Berlyn ingesluit het. Bouwerk het in 1911 begin en die sender is in Januarie 1912 in gebruik geneem. Met die uitbreek van die oorlog en die inval van die Unietroepe in SWA, het Duitsland gevrees dat die sender in die vyand se hande kon val en in die proses teen hulle gebruik sou word. Gevolglik is die sender afgetakel. Dit het egter nie die Engelse oorlogskip 'Armadele Castle' gekeer om op 14 September 1914 hierdie gebied te bestook nie. Een van die skote is deur 'n houthuis en het binne-in 'n hoenderhok te lande gekom.

Ysterkaai van Swakopmund

Die Duitse Regering besluit in 1911 om 'n ysterkaai van 640 meter lank te bou. Ook sou twee 5-ton en twee 3-ton hyskrane in diens geneem word. Verder sou daar 'n spoorlyn op die kaai aangelê word. Teen September 1914 was 'n derde van die kaai voltooi. [...]

Dit is 'n uittreksel uit die boek Swakopmund: Ons Erfenis, deur Christine Marais.

Titel: Swakopmund. Ons Erfenis
Skrywer: Christine Marais
Uitgewer: Gamsberg Macmillan
Tweede uitgawe. Swakopmund, Namibia 1996
ISBN 0868480517 / ISBN 0-86848-051-7
Hardeband, 24 x 33 cm, 80 bladsye, 36 kleur printing, 1 kaart, teks in Afrikaans, Duits en Engels

Marais, Christine im Namibiana-Buchangebot

Swakopmund: Ons Erfenis

Swakopmund: Ons Erfenis

Moie versameling van illustrasies en beskrywings van die erfenis van Swakopmund, sy historiese duitse geboue.

Swakopmund. Eine kleine Chronik (Erstauflage 1982)

Swakopmund. Eine kleine Chronik (Erstauflage 1982)

Swakopmund. Eine kleine Chronik, Erstauflage von 1982 zum 90. Gründungstag Swakopmunds.

Namib Flora: Swakopmund to the Giant Welwitschia via Goanikontes

Namib Flora: Swakopmund to the Giant Welwitschia via Goanikontes

Namib Flora: Swakopmund to the Giant Welwitschia via Goanikontes is aimed at making your trip to Namibia more interesting.

Luderitz: Unser Erbe

Luderitz: Unser Erbe

Dieser Kunstband stellt das bauliche Erbe der Stadt Luderitz in wunderschönen Illustrationen zahlreicher historischer Gebäude und Panoramen vor.

Windhoek. Ons Erfenis

Windhoek. Ons Erfenis

Windhoek: Ons Erfenis is 'n moie versameling van argitektoniese illustrasies van die hand van die kunstenaar Christine Marais.

Windhoek: Our Heritage

Windhoek: Our Heritage

In the early 1980's Namibian artist Christine Marais created her much loved impressions of the architectural heritage of Windhoek.

Windhoek: Unser Erbe

Windhoek: Unser Erbe

Der Kunstband 'Windhoek: Unser Erbe' der namibischen Künsterlin Christine Marais ist ein wunderbarer Beitrag zur Architekturgeschichte der Haupstadt Namibias.

Swakopmund: Our Heritage

Swakopmund: Our Heritage

A fine collection of ink, water-colour and pastel drawings reflects and describes the old German colonial buildings, the heritage of Swakopmund.

Swakopmund: Unser Erbe

Swakopmund: Unser Erbe

Schöne Sammlung von Tinten-, Aquarell- und Pastellzeichnungen und Beschreibungen des Erbes Swakopmunds, der deutschen Architektur und historischen Gebäude.

Erlebnis Etoscha

Erlebnis Etoscha

"Erlebnis Etoscha" ist eines der schönsten illustrierten Naturkundebücher über Tiere, Planzen und Orte des Etoscha Nationalparks.

Swakopmund gestern und heute

Swakopmund gestern und heute

Swakopmund gestern und heute ist eine reizend illustrierte Studie der historischen Mitte der Seestadt am Atlantik.

Landshapes. The Geomorphology of Namibia

Landshapes. The Geomorphology of Namibia

Beautifully explains the geomorphology and the natural shapes of the Namibian landshapes, with paintings, diagrams and text.

Namib Flora. Von Swakopmund zur grossen Welwitschia über Goanikontes

Namib Flora. Von Swakopmund zur grossen Welwitschia über Goanikontes

Dieser botanische Klassiker stellt die Flora der Namib in den Regionen Swakopmund und Goanikontes vor.

Birding in Namibia

Birding in Namibia

Beautifully illustrated birding guide to selected and well described sites in Namibia.

Damaraland Flora. Spitzkoppe, Brandberg, Twyfelfontein. English version

Damaraland Flora. Spitzkoppe, Brandberg, Twyfelfontein. English version

Damaraland includes the area of the Spitzkoppe, the Brandberg and Twyfelfontein, which inhabit a very special flora.

Passage through Time. The Fossils of Namibia

Passage through Time. The Fossils of Namibia

Fossils and palaeontological research in Namibia

Damaraland Flora. Spitzkoppe, Brandberg, Twyfelfontein

Damaraland Flora. Spitzkoppe, Brandberg, Twyfelfontein

Im Damaraland befinden sich die Gebiete der Spitzkoppe, des Brandbergs und Twyfelfonteins, deren Flora hier ausführlich beschrieben ist.

Namibias bunte Vogelwelt

Namibias bunte Vogelwelt

Wunderbar illustrierter ornitologischer Kunstband über die Vogelschutzgebiete und die bunte Vogelwelt Namibias.

Waterberg Flora. Wanderwege im Touristenlager

Waterberg Flora. Wanderwege im Touristenlager

Botanischer Namibia-Führer über die Wanderwege zur Flora des Waterbergs im Umfeld des Touristenlagers.